Hlavní strana

Projekt ParkinsonCare si klade jako hlavní cíl zajistit nejlepší možnou péči pro osoby s Parkinsonovou nemocí. Vychází z propracovaného a komplexního modelu péče vytvořeného v Nizozemsku pod jménem ParkinsonNet. Ve spolupráci s nizozemskými kolegy tento projekt postupně implementujeme do českého prostředí.
Snažíme se o zvýšení kvality a dostupnosti péče pro osoby s Parkinsonovou nemocí, školíme fyzioterapeuty a další odborníky v užívání nejnovějších léčebných postupů, zahájili jsme a dále podporujeme celorepublikový výzkum efektivity těchto postupů a jejich zavádění do praxe, a v konečném důsledku usilujeme o snížení nákladů na zdravotní péči o tyto pacienty.
Chcete se o nás dozvědět víc?