Instituce

K implementaci nizozemského modelu péče o osoby s Parkinsonovou nemocí ParkinsonNet byla zřízena samostatná nezisková organizace ParkinsonCare, zapsaný ústav se sídlem v Praze. Hlavním smyslem ústavu je vedení a koordinace projektu, a to v úzké spolupráci s Neurologickou klinikou a Centrem klinických neurověd 1. LFUK a VFN v Praze i s nizozemským partnery a tvůrci projektu ParkinsonNet.

ParkinsonCare, z. ú. se podílel na vytvoření českého překladu Evropských doporučených postupů pro fyzioterapeutickou léčbu Parkinsonovy nemoci, koordinuje provoz školícího centra a zabezpečuje organizaci školení fyzioterapeutů a výhledově i dalších nelékařských profesí v péči o osoby s Parkinsonovou nemocí podle jednotlivých doporučení. Dále zajišťuje prezentaci projektu a bude koordinovat rozšiřování jeho působnosti a vznik dalších regionálních center. V neposlední řadě se podílí též na zabezpečení financování celého projektu.

Více údajů o organizaci ParkinsonCare, z. ú. najdete zde.

 

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LFUK a VFN v Praze přijala odbornou záštitu nad projektem ParkinsonCare a zároveň je jeho prvním regionálním odborným centrem. Specialisté z tohoto pracoviště jsou překladateli a odbornými redaktory českého překladu Evropských doporučených postupů pro fyzioterapeutickou léčbu Parkinsonovy nemoci a probíhají zde školení odborné veřejnosti, jejichž smyslem je uvádět tyto poznatky do praxe.

První školení proběhlo 14.-16.11.2019, více informací najdete zde. Další školení probíhají v tomto roce.

Více informací o Neurologické klinice a Centru klinických neurověd 1. LFUK a VFN v Praze najdete na jejich webových stránkách.