Kurz

Vzhledem k současné epidemiologické situaci se přesouvají termíny obou podzimních kurzů.

Základní kurz Fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci se přesouvá na:

21.-22.2.2021 První a druhý den kurzu

18.-19.2.2021 Třetí a Čtvrtý den kurzu

Update kurz fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci se přesouvá na 4.2.2021.

 

Byl vypsán termín prvního Update kurzu Fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci.

Kurz proběhne na Neurologické klinice a Centru klinických Neurověd 1. LF UK a VFN v Praze, a to 23. 10. 2020.

Kurz je určen pouze pro členy sítě ParkinsonCare, tj. ty, kteří již absolvovali kurz Fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci v loňském roce.

Předběžný program kurzu naleznete zde.

Cena kurzu je symbolická: 600 Kč.

V případě zájmu napište na: ota.gal@parkinsoncare.cz

 

Byl vypsán termín druhého kurzu Fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci.

Kurz proběhne na Neurologické klinice a Centru klinických Neurověd 1. LF UK a VFN v Praze ve dnech:

15.-16. 10. 2020 První a druhý den kurzu

12.-13. 11. 2020 Třetí a čtvrtý den kurzu

Předběžný program kurzu naleznete zde.

Cena kurzu je symbolická: 2500 Kč za všechny 4 dny.

V případě zájmu napište na: ota.gal@parkinsoncare.cz

 

První školení proběhlo 14.-16.11.2019.

Kurz byl zaměřen na nezbytné minimum neurologických znalostí fyzioterapeuta o PN a dalších parkinsonských syndromech, a dále na vyšetření a terapii (včetně workshopů) klíčových oblastí fyzioterapie, tj. chůze, stabilita, transfery, kondice a manuální činnosti. Do výuky se zapojili také další profese (logopedi a neuropsychologové) a pacientské organizace. Fyzioterapeuti přijeli z 8 krajů České republiky.