Výskyt

Výskyt Parkinsonovy nemoci v populaci (tzv. prevalence) se v Evropě pohybuje mezi 84 až 187 postiženými na 100 000 obyvatel, tedy přibližně každý tisící člověk trpí Parkinsonovou nemocí. Budeme‑li sledovat Parkinsonovu nemoc pouze u osob starších 60 let, zjistíme, že postihuje více než jedno procento této populace. Jde tedy o nemoc poměrně častou.

Zdá se, že případů Parkinsonovy nemoci v posledních 50 létech pomalu přibývá, tj. počet nemocných s Parkinsonovou nemocí se mírně zvyšuje. Zda se však za tímto zjištěním skrývá pouze zlepšení diagnostiky a prodloužení průměrného věku v populaci, není doposud jasné.

Rozdíl ve výskytu Parkinsonovy nemoci mezi ženami a muži je mizivý, nicméně se jeví lehká převaha postižení u mužů.

Parkinsonova nemoc obvykle začíná ve středním věku, průměrný věk pacientů při počátku onemocnění se pohybuje okolo 50 až 60 let, nebývá však vzácností ani ve vyšších věkových skupinách. Počátek před 40. rokem věku není také nijak extrémně vzácný (přibližně 10% všech případů). U těchto pacientů se vývoj a prognóza nemoci v některých rysech liší od průběhu nemoci u pacientů s pozdějším počátkem. Také vznik nemoci po 70. roce věku není nijak vzácný (opět asi 10% z celkového počtu).

Riziko výskytu Parkinsonovy nemoci u potomků osoby, která onemocněla touto chorobou ve věku nad 50 let, není vyšší než 2%, tedy odpovídá zhruba riziku běžné populace. U potomků osob, u nichž Parkinsonova nemoc vznikla před 40. rokem věku, však riziko stoupá na cca 10-20%, tedy je zřejmé, že Parkinsonova nemoc s počátkem v mladém věku vykazuje vyšší míru dědičnosti.