Kontakt

ParkinsonCare, zapsaný ústav

Vrchlického 483/47, 150 00 Praha 5

IČ: 04540603, DIČ: CZ04540603

Zapsán v rejstříku ústavů u Městského soudu v Praze, oddíl U, vložka č. 304.

 

Jednající:
Dr. Eliška Fulínová, Ph.D., ředitelka

e-mail: luhanova@gmail.com

 

Bankovní spojení:

Název účtu: PARKINSONNET CZ, Z.U.

Číslo účtu: 272279826/0300

Název banky: Československá obchodní banka, a. s.

IBAN: CZ56 0300 0000 0002 7227 9826

BIC: CEKOCZPP

 

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LFUK a VFN v Praze

Kateřinská 30, Praha 2, 128 21

 

Kontaktní osoba:
Mgr. Ota Gál, Ph.D.

e-mail: ota.gal@parkinsoncare.cz