O projektu

Projekt ParkinsonNet iniciovali a vedou Prof. Dr. Bastiaan Bloem a Dr. Martin Munneke z Radboud University Nijmegen Medical Centre v Nizozemsku. Vytvořili síť odborníků, která v současnosti čítá více než 2 700 lékařů a dalších zdravotních specialistů, kteří pečují o osoby s Parkinsonovou nemocí.

Společným úsilím mezinárodních týmů byly vytvořeny Evropské doporučené postupy pro fyzioterapeutickou léčbu Parkinsonovy nemoci (publikace prosinec 2014, překlad do češtiny 2017) a též doporučené postupy pro další významné oblasti péče, např. logopedie, ergoterapie či nutriční terapie. K implementaci těchto poznatků do praxe slouží propracovaný systém školení a celoživotního vzdělávání odborníků, kteří zároveň pečují o dostatečně velké množství osob s Parkinsonovou nemocí, a stávají se tak experty právě na tuto specifickou oblast péče. Informace o odbornících zapojených do projektu ParkinsonNet jsou zpřístupněny pacientské veřejnosti prostřednictvím on-line vyhledavače, kde lze snadno najít příslušného specialistu v dostupné vzdálenosti od místa bydliště. V dlouhodobém horizontu tato propracovaná síť vede nejen ke zkvalitnění života osob s Parkinsonovou nemocí, ale též ke snížení nákladů na jejich léčbu.

Projekt ParkinsonNet postupující podle nizozemského modelu se v současné době rozbíhá také v Lucembursku, Norsku, Německu, Kalifornii a pod názvem ParkinsonCare také v České republice.

 

V projektu ParkinsonCare si klademe tři základní cíle:

  1. Zvýšit dostupnost a kvalitu péče pro osoby s Parkinsonovou nemocí v České republice.
  2. V dlouhodobém horizontu snížit náklady na zdravotní péči o tyto pacienty.
  3. Iniciovat celorepublikový výzkum efektivity léčebných postupů u osob s Parkinsonovou nemocí a přispívat k zavádění evidence-based postupů do praxe.